Kategori arşivi: Object Pascal

Delphi’de matematiksel işlemler

Bazı matematik fonksiyonları kullanabilmek için Uses kısmına Math kütüphanesinin eklenmesi gerekmektedir.

MATEMATİK SABİTLERİ

PI sabiti (fonksiyonu) : Pi π sabit sayısını döndüren fonksiyondur. Sonuç Reel sayıdır.

Var  Sonuc : Extended;
 
Begin
 Sonuc := PI; // Sonuc = 3.14159265358979
End;

E sabiti (Exp Fonksiyonu) : Delphide e sabit sayısını (22/7) döndüren fonksiyon yoktur. Exp fonksiyonu e sayısının girilen parametre kadar üssünü döndürür. Exp fonksiyonu 1 parametresi ile cağrılarak e sabit sayısı elde edilebilir. Sonuç Reel sayıdır.

Var  Sayi, Sonuc : Extended;

Begin
 Sonuc := Exp(1); // Sonuc = e = 2,71828182845905
 
 Sayi := 5;
 Sonuc := Exp(Sayi); 
 // Sonuc = e üssü 5 = 148,413159102577
End;

MATEMATİK TEMEL FONKSİYONLAR

Abs : Parametre olarak girilen sayının pozitif değerini hesaplamak için kullanılır. Sonuç Reel sayıdır.

Var Sayi, Sonuc : Extended;

Begin
 Sayi := 195.3;
 Sonuc := Abs(Sayi); // Sonuc = 195,3
 
 Sayi := -195.3;
 Sonuc := Abs(Sayi); // Sonuc = 195,3 
End;

Okumaya devam et

Reklamlar

Delphi’de Registry (Kayıt Defteri) işlemleri

Windows Registry (Kayıt Defteri) sistem ve sistemdeki uygulamaların ayarlarını ve bilgilerini saklamak için kullanılan bir sistem veritabanıdır. Registry’nin temeli COM-temelli bileşenlerin bilgilerinin saklanması amacıyla Windows 3.1’de atılmasına karşın Windows 95 ve Windows NT’de kullanımı genişletilmiş ve sistem ve sistemdeki uygulamaların bilgileri ve ayarlarını saklanmasına olanak sağlanmıştır. Okumaya devam et

Windows Api’leri ve Delphi ile Api Kullanma

Programlama dilleri standart olarak kütüphanelere ve komutlara sahip olarak gelirler. Programcılar bu komutları kullanarak programlarını yazarlar. Fakat windows için program yazılan bir programlama dilinde bulunmayan komut veya fonksiyon için programcının yapabileceği iki seçenek vardır; Bu seçeneklerden birincisi asm dili veya programlama dilinin kendisini kullanarak yeni bir komut oluşturma ve kullanmadır. Bu zor ve zahmetli olan yoldur. İkincisi ise zaten var olan api fonksiyonunu tanımlayarak kullanmaktır. Okumaya devam et

Delphi’de istisnai durumlar ve hata yakalama

Bir bölme işleminde bölenin sıfır olması, sayısal çevirme işlemi yaparken çevrilecek değerin sayısal olmaması veya olmayan bir dosyanın açılmaya çalışılması gibi durumlar istisna durumlardır. Programcı programı yazılırken bu gibi istisna durumları da göz önüne almalıdır. Yazılan programda istisnai durumlar göre kodlar bulunmuyorsa program ya hata verip kapanacaktır veya istenmeyen hatalı işlemler yapacaktır.

Delphide bir prosedür veya foksiyon içerisinde oluşabilecek hataları (istisna durumları) yaklamak için try .. except ve try .. finally blokları kullanılır. Okumaya devam et

Delphi’de değer giriş pencereleri

Uygulamalarda değer giriş pencereleri kullanılarak kullancıdan istenilen değerleri edinmek mümkündür. Aşağıdaki fonksiyonlar kullanılarak delphi uygulamalarında değer giriş pencereleri oluşturulabilir:

InputBox: Basit anlamda kullanıcının bilgi girişi yapabileceği bir kutundan oluşan bilgi giriş penceresidir. Üç adet parametresi vardır. Birincisi pencere başlığı yazısı, ikincisi pencere içinde giriş için açıklama yazısı, üçüncüsü ise kutunun içinde varsayılan olarak gelecek değerdir. Bu parametreler boş olarak verilebilirler. Bu fonksiyon String tipinde dönüş değeri üretir. Değerlendirme yapmak için dönüşü diğer tiplere kullanıcı dönüştürmelidir.

Kullanımı: DegerDegiskeni := InputBox(‘Pencere Başlığı’, ‘Açıklama’, ‘Varsayılan değer’); Okumaya devam et

Delphi’de mesaj pencereleri

Uygulamalar veya işletim sisteminin kendisi kullanıcıyı uyarmak veya bilgilendirmek amacıyla mesaj pencerelerini kullanır. Aşağıdaki fonksiyonlar kullanılarak delphi uygulamalarında mesaj pencereleri oluşturulabilir:

ShowMessage: Basit anlamda kullanıcıyı bilgilendirme amaçlı kullanılabilen bir mesaj penceresidir. Sadece ekranda gösterilecek mesajı alan tek bir parametresi vardır. Pencerenin başlığı projeni ismidir. OK butonundan başka tıklama seçeneği yoktur. Mesaj penceresi ekranın ortasında gösterilir.

Kullanımı: ShowMessage(‘Ekranda gösterilecek mesaj metni’); Okumaya devam et

Object Pascal

Object Pascalda değişkenler (Variable) ve değişken tipleri:

Delphide (Object Pascal) bilgileri hafızada saklamak için değişkenleri kullanır. C++ dilinde programın herhangi bir yerinde değişken tanımlaması yapılırken bu delphide (pascal dilinden dolayı) imkansızdır. Object Pascalda değişkenler Var bloğunda tanımlanırlar. Object Pascalda iki tip değişken tanımlanabir: Global ve local değişkenler. Global değişkenler tüm programda kullanılırlabilirler. Global değişkenleri tanımlamak için programın başında var bloğunun içinde yazılmaları gerekir. Local değişkenler ise sadece ilgili prosedür veya fonksiyonun (alt program) içinde kullanılabilen değişkenlerdir. Alt program dışında kullanılamazlar. Alt programa girerken oluşturulurlar, alt programdan çıkarken hafızadan silinirler. Okumaya devam et