Kategori arşivi: Mikroişlemciler

80×86 Mikroişlemcilerin çalışma modları nelerdir?

Windows aynı anda birden fazla programın bir arada çalıştırılabildiği çok işlemli (multi processing) bir işletim sistemidir. Çok işlemli çalışma zaman paylaşımlı bir biçimde yapılır. Yani her program bir süre çalıştırılarak bırakılır. Programların çalıştırılıp bırakılma işlemleri belli bir algoritma ile yürütülür. Bu algoritmaya çizelgeleme algoritması denir.

Sanal bellek (virtual memory) programın belli bir kısmının RAM’e yüklenerek disk ile yer değiştirmeli olarak çalıştırılması için kullanılır. Intel, 80386 ve sonrası mikroişlemcileri geliştirirken RAM ve sabit disk arasında hafıza değişimini (swap) kolaylaştıran işlemci modları geliştirmiştir. Böylece windows gibi işletim sistemleri sabit diskin bir kısmını RAM gibi kullanabilmektedir. Bu Windowsun kullanabileceği hafızayı artırmaktadır. Dos ve Windows işletim sistemlerinin üzerinde çalıştığı 80×86 mikroişlemcilerin üç çalışma modu vardır:

1. Gerçek Mod (Real Mode)
2. Sanal86 Mod (Virtual 86 Mode)
3. Korumalı Mod (Protected Mode)

80×86 işlemcileri reset edildiğinde çalışma gerçek modda başlar. Korumalı moda gerçek moddan yazılım yolu ile geçilmektedir. Okumaya devam et

Reklamlar

Mikroişlemci ve mikrodenetleyici nedir? Mikroişlemci mimarileri nelerdir?

Mikroişlemciler ve mikrodenetleyiciler yapı bakımından birbirine benzeyen fakat aralarında önemli farklar bulunan elektronik birimlerdir. Mikroişlemciler (microprocessors) genellikle kişisel bilgisayar sistemlerinde kullanılmaktadırlar. Mikroişlemciler kontrol ettiği sistemin beynidirler. Sistemin herşeyini kontrol eder. Ram, rom (eprom, e2prom vb), giriş çıkış (I/O portları) birimlerini denetler ve kullanırlar. Fakat denetlediği birimlerin hepsi (iç cache hariç) mikroişlemci dışındadır. Bu birimlere adres, data ve kontrol yolları denilen hatlar (bus) ile bağlıdırlar. Bu, sistemin kapasite bakımından esnek olmasını sağlarken mikroişlemciyi diğer birimlere bağımlı yapmaktadır. Mikroişlemciler enerji verilse bile diğer birimler olmadan çalışamazlar. Mikroişlemciler çalıştıracağı komut ve işleyeceği bilgilerin tümünü dışarıdan alırlar. Aşağıda Intel ve Amd firmalarına ait mikroişlemciler görülmektedir: Okumaya devam et