Günlük arşivler: 13 Eylül 2018

Dünya programcılar günü

Tüm programcıların 13 eylül (Yılın 256. günü) Dünya Programcılar Günü kutlu olsun :)))

Daha nice kodlara…

#ProgrammersDay

Program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

begin
  Writeln('Hello World!');
  Readln;
end.
Reklamlar